Her er tomta vi skal bygge på, ligger bare 300 meter fra gården hjemme.

I 1998 bestemte vi oss for å bygge et verksted vi kunne være i sammen å holde på med bilene våre, det begynte å bli trangt hjemme på gården. Vi bygde alt selv så det tok litt tid men ble utrolig greit😎 Bygget er 8 x 14 meter og har god plass til fire biler, det er også spiserom/kontor og fullt loft.